Derde essay uit de reeks ‘Vooruitgang in drijfzand’

https://www.docdroid.net/0axyPua/3-technologie-en-media-vooruitgang-in-drijfzand.pdf

 

“Muziekindustrie, cultuurindustrie (Adorno en Horkheimer), bewustzijnsindustrie (Enzensberger)…het slaat op een creativiteit die volledig geperverteerd wordt omwille van economische belangen, en het wordt bovendien toegestaan door een ‘filosofische’ stroming waarin alle informatie gelijkwaardig moet zijn en louter interpretatie bestaat. We mogen dan toch niet verbaasd zijn dat wanneer we zo los omgaan met informatie, het een wegwerpartikel wordt: op het internet zien we mensen bepaalde waarden aanmoedigen, zonder dat ze die zelf bezitten. Hoe het ook zij, de 21e eeuw zal zich kenmerken als de strijd tegen het postmodernisme. Het is dat postmodernisme dat elke kritische vraag tegenhoudt, en ons in verdwazing laat achterblijven, zelfs in angst om nog kritiek te durven geven. Dat leunt aan bij het cultuurrelativisme waarbij politieke correctheid en multiculturalisme elkaar ontmoeten; het beveelt ons telkens opnieuw om niet te oordelen. Losse ideeën of dwaze tradities worden zo op dezelfde hoogte gesteld als uitgewerkte, aan de realiteit getoetste ethische stelsels. Wat als een hele bevolking geen structuren meer ziet, en er zich gemakkelijk van afmaakt door alles dan maar uit te roepen als evenwaardig?”

Advertisements

Eerste twee delen van “Vooruitgang in drijfzand”

Het eerste deel vraagt naar de connectie tussen het woord ‘crimineel’ en bepaalde handelingen binnen ons huidig socio-economisch stelsel.

https://www.docdroid.net/GsLTVwi/1-over-criminaliteit-vooruitgang-in-drijfzand.pdf

 

Het tweede deel bevat een historische inleiding en kritiek tot het antropocentrisme.

https://www.docdroid.net/RwU0PpV/2-antropocentrisme-vooruitgang-in-drijfzand.pdf

“Het ongeoorloofd en immoreel antropocentrisme in het westen (met gevolgen op globaal vlak) is de uitkomst van a) de desacralisatie van de natuur doorheen de christelijke middeleeuwen en de moderne tijd, die gemengd raakt, als gevaarlijke explosieven, met b) de uitbuiting van de mens en natuur binnen het kapitalisme, dat zijn hoogtepunt – dieptepunt is misschien beter – kent tijdens de industriële revolutie, waarbij het c) vooruitgangsideaal, zowel technologisch als economisch, verzeild geraakt, omwille van de drang naar extensieve rede van de Verlichting, in irrationaliteit. De ecologische crisis is niet te begrijpen zonder dit gegeven. Het is geen uitkomst van een maniakaal anti-natuurlijk christendom, of de rationalistische Verlichting, of de economische deelrationaliteit van het kapitalisme, maar de samenkomst, interactie en interdependentie van al deze stromingen. Het is een antropocentrisme 2.0, zowel meta-ethisch, ontologisch, epistemologisch en ethisch. Het is gebouwd op waanzinnige, niet te verdedigen premissen – ethisch en ontologisch antropocentrisme –, en het extremisme van de economische deelrationaliteit is doordrenkt van die soorten antropocentrisme.”

Betogen over de New Age

Abstract uit de conclusie:
“Ik zie bij de New Age verschillende zaken die van de norm afwijken.
 
* Verlies van verantwoordelijkheid binnen de samenleving, omdat “de samenleving niet werkt”. Het is niet omdat men tegen het huidige socio-economische systeem is, dat men daarom aan de plicht moet verzaken.
 
* Weigering van werk om bovengenoemde reden, met als contradictie het aanvaarden van uitkering en vergaande luiheid. Wil men een betere samenleving, doe er dan iets aan, in plaats van op Facebook te posten! Het niet inzien van de praktische versie van de categorische imperatief: als iedereen zou stoppen met werken “omdat kapitalisme onaanvaardbaar is”, dan ontwikkelt zich geen nieuwe samenleving uit het niets. Het enige wat zal gebeuren, is dat iedereen honger krijgt. Men voedt geen volledig land (in overbevolking dan nog!) via balkonmoestuintjes. Toepassing van een The Simpsonsklassieker: “can’t someone else do it?”
 
* Constant roepen om revolutie, maar uiteindelijk niets doen. De vraag naar revolutie tegen kapitalisme blijft nutteloos: men kent geen economisch alternatief. Elke revolutie zal uitmonden in een tijdelijke economische shock, maar kapitalisme zal blijven bestaan, omdat men geen economische en socio-economische alternatieven ontwikkelt.
 
* Vergaande luiheid verantwoord door de notie van vrijheid. Het niet inzien dat vrijheid ingaat tegen plicht, of dat “ik mag alles” botst met het feit dat iedereen dat zou mogen.
 
* Ongebalanceerde verheerlijking van de gedachte om van de norm af te wijken: “ik wil niet normaal zijn” als diepgeworteld verlangen naar een eigen identiteit, alsof dat niet kan in een gewone samenleving (iedereen is sowieso anders!).
 
* Ressentiment tegenover de werkelijkheid en steeds verdergaand escapisme: drank- en drugsgebruik dat uitdraait in misbruik, en telkens opnieuw further down the rabbit hole gaan qua theorieën over die werkelijkheid.
 

* Onkritische houding tijdens het lezen en zien van dingen op het internet. Omwille van de hoeveelheid aan informatie, kan dit sterk beïnvloedend zijn op een geïsoleerd individu, die zich steeds verder geïsoleerd voelt van de samenleving.
 
* Misplaatste toekenning aan historische of sociale groepen, waaronder de vrijmetselaars en Native Americans. Geen onderzoek, of minimale inspanning tot lezen van boeken, waardoor er demonisering of verheerlijking van deze groepen optreedt. Dualisering.
 
* Akkoord gaan met de theorie van de Illuminati, die gebaseerd is op foute premissen. Dit heeft vergaande gevolgen op zowel de gedachten als de handelingen. Alles moet met wantrouwen bekeken worden, niets is echt, overal zijn er tekens van mishandeling of onderdrukking. Telkens wanneer iets fout gaat, is het de schuld van de Illuminati, resulterend in verlies van verantwoording, werkelijkheidszin en eigen schuld.
 
* Polarisering van de samenleving: “wij zijn de goeien”, en iedereen die niet akkoord gaat, is ofwel slecht ofwel gemanipuleerd. Zoiets vormt de basis van fundamentalistisch en fanatisch gedrag. Opheffing van intersubjectiviteit of dialoog.
 
* Simplificeren van complexe zaken zoals mystiek en spiritualiteit, kwantumfysica, en geschiedenis, leidend tot een verkeerd totaalbeeld van de werkelijkheid, met daaraan gebonden handelingen die niet gerechtvaardigd zijn.
 
* Uit simplificaties de waarheid willen afleiden, of nog: veralgemenend, discriminerend gedrag, dat eigen is aan stromingen die trachten de waarheid in pacht te houden. Nogmaals afbreken van dialoog. Het niet willen luisteren naar rede.
 
* Zo vijandig staan tegenover de mainstream dat men iets gelooft omdát het alternatief is, of tegen de logica indruist.
 
* Creatie van dogma’s, waardoor de contradictie naar voren komt dat men zoveel mogelijk vrijheid wilt. Het dogma van de vrijheid, zodoende.”

All albums available

All albums are free to download.

Introductions (2012) is a Folk Rap album.

https://manidebard.bandcamp.com/album/introductions-2012

Pagan Anthems (2014) is a Pagan Rap album.

https://manidebard.bandcamp.com/album/pagan-anthems-2014

This is Gaul (2016) is a Pagan Rap album.

https://manidebard.bandcamp.com/album/this-is-gaul-2016

 

Pagan Anthems

Pagan Anthems is the first Pagan Rap album by Mani De Bard. It contains songs about mysticism, alchemy, paganism and druidry. Pagan Anthems cover

Released: 1st of August 2014.

All tracks are recorded, mixed and mastered by Mani De Bard, unless noted otherwise.

You are free to share, copy, distribute and transmit the work; and to remix the work; under the following conditions:
– You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
– You may not use this work for commercial purposes.
– If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Tracknotes Pagan Anthems
——————————–

* 1. This is Pagan Rap

A song I made to promote Pagan Rap.

* 2. The Statement

Telling it like it is, so there can be no misconceptions.

Beat: radiobeats.com

* 3. Theory of Everything – The Light

First part of the Theory of Everything series containing mystical and alchemical symbols about life.

* 4. Criddio

A song about a Druid in Dutch and Gaulish.

* 5.  Theory of Everything – Sacred Darkness

Second part of the Theory of Everything series containing mystical and alchemical symbols about life.

* 6. The Marriage of the King

A song about a farmer living in his own body according to/along with Nature and the Universe.

* 7. Theory of Everything – Balance

Third and last part of the Theory of Everything series containing mystical and alchemical symbols about life.

* 8. Dana

A song for the Goddess; in Dutch.
Beat from radiobeats.com

* 9. There come the humans

A song about the policy of humans.

* 10. Poem

A Poem I wrote; the background music is Jimmy Mo’ Mhi’le Sto’r.

* 11. Chemisch Huwelijk

A song about the (al)chemical marriage and fertility rituals.

* 12. Towards a defense of Paganism

If you’re ever attacked for being a pagan, this is the song to play.
Traditional tune: The Dark Island

* 13. Hemp’s jig

My version of the traditional Kemp’s jig.

* 14. Deze planeet

Beat: Tymono

* 15. De dood is het middelpunt van het leven

Concerning death.
Beat: Letterfretter Mike.

* 16. Spirit in the Forest

Meditation music.

Download link: https://www.jamendo.com/en/list/a136164/pagan-anthems

Mani De Bard

Gentse LenteMani De Bard is a Belgian hermetic nature mystic, Druid, emcee, philosopher, storyteller and alchemist who has three projects in rap music:

* Pagan Rap: Rap music based on mystical, alchemistical and celtic traditions.

* Folk Rap: Rap music based on Folk music from the Middle Ages to modern times.

* Regular rap.

He also writes poetry, shortstories and philosophy.

Contact and bookings:

manithebard@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/mani.debard

Soundcloud: https://soundcloud.com/mani-de-bard

Youtube: https://www.youtube.com/user/Manidebard/videos

Bandcamp: https://manidebard.bandcamp.com/